I Kommentaren lader vi os inspirere af visionære mennesker med spændende idéer. Kommentaren er en del af Timbeds blog, hvor vi italesætter og diskuterer stort og småt inden for etik og compliance. Vi modtager også dit input – send det til Aske Johansen

Denne måneds kommentar kommer fra professor i virksomhedsetik, Guido Palazzo, der i et 16-linjers LinkedIn-opslag råber vagt i gevær og sætter fokus på en gruppe mennesker, han refererer til under samlebetegnelsen ’psykopater’. Det er personer som Lance Armstrong og Martin Winterkorn – personer, der ifølge Palazzo udnytter deres magt til at knuse konkurrenter såvel som kritikere for derigennem at opnå absolut kontrol over de diskurser, de indgår i.

Timbed støtter ikke personangreb. Og vi har heller ikke lyst til at smide om os med de negative superlativer. Til gengæld prøver vi altid at forstå meningen bag specifikke handlinger og større adfærdsmønster – når alt kommer til alt er det jo adfærd, compliance handler om!

Guido Palazzos specifikke handling – at han initierer et stærkt følelsesladet angreb på nogle personer, er ikke så relevant i denne sammenhæng. Hvad der er mere relevant, er det adfærdsmønster, Palazzo synes at hive fat i:

By just punishing the bad apples, nothing will change. Nobody should have such a power in the first place.

Ser man Palazzos kommentar i en større sammenhæng, er de specifikke personer i opslaget blot symptomer på et større problem – eller en udfordring – som både private og offentlige instanser møder og er nødt til at tage stilling til.

Du er direktør i en mellemstor virksomhed…

Udfordringen relaterer sig direkte til noget, der ligger ”ovenover” compliance. Det handler nemlig om governance, og her er et hverdagseksempel på problemstillingen, Palazzo udstiller:

Du er direktør i en mellemstor virksomhed, som leverer it-løsninger til den offentlige og private sektor. Med din direktørstilling følger et ansvar: du skal holde dig ajour med udviklingen på it-området, og du har dagligt møder med både potentielle og eksisterende kunder. Du er sjældent på kontoret, men næsten altid på farten. Du kender din egen rejseaktivitet, og derfor indberetter og godkender du egne rejseudgifter.

Problemet springer i øjnene, men kan alligevel være svært at få øje på. Hvorfor er det et problem, at en direktør godkender egne udlæg? Det er det, fordi der med retten til at godkende følger en uindskrænket magt – det er det, Palazzo kalder for ’absolut magt’. Der er ikke kontrol med direktøren, og det er et problem, fordi: hvem er i stand til at vurdere, om direktøren vil virksomheden eller sig det bedste. Det er ingen i stand til, og det er hér behovet for governance opstår.

Undgå “bad apples”

Governance handler nemlig i bund og grund om ikke at lade ”bad apples” spire. Eller på dansk – om at undgå at enkeltpersoner eller grupper tilegner sig uindskrænket magt.

Og hvordan er det så lige, man gør det? – Jo, det handler i bund og grund om at opsætte strukturer. Din organisation skal have klare politikker og regler for alverdens praksisser (godkendelse af udlæg er blot én af mange praksisser). Det er vigtigt at have et særskilt sæt af politikker som balancerer ledelsens magtbeføjelser. I et sådan sæt kunne underdirektøren udpejes som ansvarlig for godkendelse af udlæg – eller endnu bedre: man kunne lade en ekstern (og derved uvildig) revisor om det.

Kort sagt handler governance jo netop om at skabe, implementere og monitorere nogle ledelsesmæssige rammer, der balancerer magten som tilfalder organisationers øverste ledelse. Nogle refererer til governance som ”god selskabsledelse” og det giver god mening, for det handler i sidste ende om at ledelsen skal være troværdig, fair og gennemsig over for alle interessenter.

Når man ser vores professor i virksomhedsetik og hans LinkedIn-opslag i en større adfærdsmæssig sammenhæng, fremkommer en vigtig pointe: Man kan ikke udrydde ”bad apples”, men man kan beskytte sig imod dem. En organisation gennemsyret af fokuseret governance, er en organisation uden personer med uindskrænket magt!

Synes du det er svært at finde vej eller vil du bare gerne blive klogere?

Læs mere om governance, compliance og virksomhedsetik – følg med på  www.timbed.com og i vores nyhedsbreve.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Timbed