PRIVATLIVSPOLITIK

Hos Timbed ønsker vi at du skal føle dig tryg – også når det gælder dine persondata. Vi passer på dine personlige oplysninger, og her kan du læse mere om hvad vi bruger dem til, hvor længe vi opbevarer dem og hvem vi deler dem med. Du kan også se hvilke rettigheder du har og hvordan du kontakter os hvis du har spørgsmål til brugen af dine persondata.

Hvilke persondata og formål?

Timbed leverer online services og rådgivningsydelser, og vi afholder arrangementer. I den forbindelse indsamler og behandler vi en række persondata afhængig af situationen.

Under de enkelte overskrifter herunder finder du oplysninger om vores behandling i den specifikke situation.

Når du besøger vores hjemmeside på www.timbed.com

Når du besøger vores hjemmeside, så sætter hjemmesiden såkaldte cookies i din internetbrowser.Vi bruger cookies til at optimere vores markedsføring og driften af vores hjemmeside. Hvis du vil undgå cookies, så skal du indstille din internetbrowser til dette. Du kan læse mere om vores cookie anvendelse her.

På hjemmesiden er der mulighed for at sende os en besked eller booke et møde. Ud over selve beskeden du sender til os, så opsamler vi og behandler følgende persondata: Navn, Emailadresse, IP-adresse.

På vores hjemmeside og i vores online løsninger/systemer kan der være links til hjemmesider, som ikke tilhører vores firma. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider og vores persondatapolitik gælder ikke for disse virksomheders hjemmesider.

Vi anvender Google Analytics til at forstå anvendelsen af og forbedre vores hjemmeside. Denne behandling indeholder bl.a. din offentlige IP adresse, information om de besøgte sider og de handlinger du foretager på hjemmesiden. Informationerne gemmer vi i en periode efter IP-adressens seneste besøg, hvorefter informationerne automatisk bliver slettet.

Når du besøger os på Facebook

Når du besøger os på vores Facebook side skal du først og fremmest vide at Facebook indsamler informationer om dig, og at vi får adgang til en del af disse informationer. Vi er fælles ansvarlige med Facebook om at passe på dine persondata og overholde reglerne. Læs mere om privatlivsbeskyttelse hos Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Når du tilmelder dig et nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig et af vores nyhedsbreve, giver du os disse persondata: Navn, E-mailadresse, IP-adresse.

Vi beder om de oplysninger, så vi ved hvem vi skal sende nyhedsbrevene til og gøre kommunikationen mere personlig.

Vi sletter som udgangspunkt ikke dine oplysninger, men du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Det foregår lettest og hurtigst ved at klikke på det ”afmeld” eller ”unsubscribe” link der findes i bunden af vores nyhedsbrev.

Alternativt kan du skrive til os direkte på [email protected]. Så afmelder vi dig listen og sletter dine persondata.

Vores grundlag for at behandle dine persondata i denne sammenhæng, er det samtykke, du har givet os, da du tilmeldte dig nyhedsbrevet.

Når du tilmelder og bruger en online service

Vi behandler personoplysninger når du tilmelder dig en online service hos os. Det gør vi for at kunne registrere dit køb, behandle din betaling og levere den service du tilmelder dig.

Vi behandler følgende persondata:

Navn, Postadresse, E-mailadresse, CVR-nummer, Telefonnr (også mobil), Kreditkortnr,

IP-adresse, Login aktivitet

For visse services behandler vi i tillæg følgende persondata:

Initialer, Kursus aktivitet, Quiz/test resultater

Vores grundlag for at behandle dine persondata i denne sammenhæng, er for at kunne opfylde den aftale (kontrakt) vi laver om at levere den service du tilmelder dig..

Vi sletter regelmæssigt persondata når vi ikke længere har behov for at behandle dem.

Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for Timbed’s forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til lovgivning, fx forældelsesloven, regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Når du tilmelder dig et arrangement

Når du tilmelder dig et af vores arrangementer (fx webinar, seminar eller kursus), så behandler vi nogle persondata om dig. Det gør vi for at kunne håndtere din tilmelding, behandle din betaling og for at kunne tilbyde dig relaterede services.

Vi behandler følgende persondata:

Navn, Køn, Postadresse, E-mailadresse, CVR-nummer, Telefonnr (også mobil), Kreditkortnr, Foto

Vores grundlag for at behandle dine persondata i denne sammenhæng, er for at kunne opfylde den aftale (kontrakt) vi laver om din arrangement deltagelse og vores legitime interesse i at udbyde relaterede services.

E-mails, der udsendes i forlængelse af et arrangement, kan altid fravælges. Det foregår lettest og hurtigst ved at klikke på det ”afmeld” eller ”unsubscribe” link der findes i bunden af e-mailen.

Alternativt kan du skrive til os direkte på [email protected]. Så afmelder vi dig den pågældende e-mailliste.

Vi sletter regelmæssigt persondata når vi ikke længere har behov for at behandle dem.

Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for Timbed’s forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til lovgivning, fx forældelsesloven, regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Når du er leverandør eller samarbejdspartner

Når Timbed er kunde hos dig (eller din arbejdsplads), betyder det, at vi også behandler persondata om dig i den situation. Så giver du os typisk dit navn, telefonnummer og e-mailadresse, så vi ved, hvem vi arbejder sammen med.

Oplysningerne er nødvendige for os, så vi opnår det samarbejde, vi har aftalt med dig.

Vores grundlag for at behandle oplysningerne er for at vi sammen kan leve op til aftalen (kontrakten) eller samarbejdet. Derudover er det også vore legitime interesse så vi kan gøre brug af fx reklamationsret eller andre krav, f.eks. på grund af produktansvar eller rådgiveransvar.

Vi sletter regelmæssigt persondata når vi ikke længere har behov for at behandle dem.

Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for Timbed’s forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til lovgivning, fx forældelsesloven, regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Andre modtagere

I nogle tilfælde videregiver vi dine persondata til vores samarbejdspartnere og leverandører, fx IT-leverandører, leverandør af nyhedsbrevservice, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på vegne af Timbed og i overensstemmelse med vores instruktion.

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan fx være til betalingsindløser, SKAT eller andre offentlige myndigheder.

Du kan altid få oplyst om dine persondata bliver overført til andre ved at kontakte os (se hvordan nedenfor).

Dine rettigheder

Når Timbed behandler persondata om dig, har du nogle rettigheder:

Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke persondata vi behandler om dig.

Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine persondata og få behandlingen af dine persondata begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine persondata til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget urigtige persondata uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende persondata.

Retten til sletning

Vi sletter regelmæssigt persondata når vi ikke længere har behov for at behandle dem. Du har i særlige tilfælde ret til at få dine persondata slettet på forlangende.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis vi behandler dine persondata på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at vi ikke fremover må behandle dine persondata til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine persondata, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, fx hvis du har givet os samtykke til at videregive oplysningerne. Vi kan være berettiget til at behandle (fx opbevare) dine persondata på et andet grundlag end samtykke.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte vores samarbejdsrelation.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os (se hvordan nedenfor).

Der kan være betingelser eller begrænsninger til rettighederne ovenfor. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få persondata slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med persondatabehandlingen.

Timbed er den dataansvarlige – sådan kontakter du os

Det er Timbed der er dataansvarlig for behandlingen af dine persondata.

Timbed ApS
Montanagade 45A, 2.
8000 Aarhus C

CVR-nummer: 38280465

Hvis du har spørgsmål til vores beskyttelse og behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os. Du kan kontakte os på følgende måder:

På e-mail: [email protected]

På telefon: +45 8980 1749

Du er også velkommen til at kontakte os ved brev på ovenstående adresse.

Du kan klage til Datatilsynet

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Timbed’s behandling af dine persondata. Du bør dog altid først tage kontakt til os, hvis du mener vi har behandlet dine persondata i strid med loven. På den måde kan du få vores forklaring af sagen. Læs mere om hvordan du kommer i kontakt med Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Senest opdateret den 06/03/2020