HANDELSBETINGELSER

Herunder finder du de generelle vilkår og betingelser for handel med Timbed.
Du opfordres til at læse disse grundigt igennem, inden du gennemfører et køb.

1. Anvendelse

Disse handelsbetingelser (herefter “Betingelserne”) gælder for alle produkter, der bliver solgt på www.timbed.com eller neo.timbed.com (herefter “Hjemmesiden”) af Timbed ApS (CVR-nr. 38280465) (herefter “Timbed”), som brugere heraf (herefter “Kunden”) måtte købe.

2. Produkter

De dokumenter/produkter, der bliver solgt fra Hjemmesiden (herefter “Produkt”), er afhængige af Kundens input og valg, hvorfor eventuelle fejl i Kundens input eller valg ikke er Timbeds ansvar. Kunden kan dog altid ved henvendelse til Timbed, få ændret en fejlindtastning.

3. Pris og betaling

Hjemmesiden henvender sig til virksomheder, og alle priser på Hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og er eksklusive moms (med mindre andet er angivet). Når Kunden gennemfører et kreditkortkøb på Hjemmesiden, vil beløbet blive trukket på det angivne kreditkort med det samme. Når Kunden gennemfører et fakturakøb på Hjemmesiden, så er betalingsbetingelsen Netto 8 dage.

Hjemmesiden modtager betaling fra Visa, Mastercard og American Express. Timbed betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser (formidler af betaling via kreditkort). Kunden betaler selv eventuelle andre gebyrer, som Kundens kortudsteder derudover måtte opkræve.

Specielt vedrørende Værdikuponen “FORDEL”
Hvis Kunden vælger at anvende Værdikuponen “FORDEL”, så sker det for at fordele betaling over tre omgange. Første tredjedel af købet bliver trukket på det angivne kreditkort med det samme, mens resten (2/3) opkræves som fakturakøb til betaling over de følgende to måneder (den anden tredjedel af købet en måned efter købet og den sidste tredjedel to måneder efter købet). Værdikuponen “FORDEL” udgør ikke en rabat, men alene en fordeling af betaling.

4. Levering

Når Kunden har gennemført en kreditkortbetaling, vil de købte Produkter, med mindre andet er angivet, blive leveret via med det samme. Når Kunden har gennemført et fakturakøb, vil de købte Produkter, med mindre andet er angivet, normalt blive leveret indenfor 1-2 arbejdsdage.

Tilkøbt ekspertrådgivning leveres som udgangspunkt via videomøde eller telefonisk. Tidspunkt for levering af ekspertrådgivning aftales efter købet – enten via Kundens anvendelse af Timbeds online booking eller i dialog med Timbed.

Ønskes fysisk fremmøde af rådgiver på Kundens adresse, og er denne mere end 50 km fra Timbeds adresse, faktureres medgået transporttid og omkostninger særskilt.

5.   Partner Screening

Når Kunden bestiller en Partner Screening service fra Timbed skal Kunden tiltræde disse betingelser:

  • I det tilfælde Partner Screening indebærer behandling af persondata, så er Kunden at betragte somdataansvarlig. Timbed agerer på instruks fra Kunden og fungerer som databehandler overfor Kunden.
  • Det er Kundens ansvar at sikre behørig hjemmel til behandling af persondata og i øvrigt overholde relevant lovgivning. Timbed overholder naturligvis også relevant lovgivning.
  • Kunden anerkender at Timbed’s partner, Factiva Limited (UK), ikke er et forbrugeroplysningsbureau (”consumer reporting agency”) og at Partner Screening Service, rapporten og dataene ikke udgør en forbrugerrapport (”consumer report” eller ”investigative consumer report”) som defineret i US regulering, herunder FCRA.
  • Kunden accepterer at Partner Screening Service, rapporten og dataene ikke må bruges i forbindelse i FCRA relaterede sammenhænge og at Kunden er fuldt ansvarlig i den sammenhæng.

6. Ansvar

Timbed er ansvarlig for Produkternes indhold, men kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for anvendelsen af Produkterne, herunder men ikke begrænset til at Produkterne ikke bliver anvendt korrekt. Timbed er således ikke ansvarlig for hverken direkte, indirekte eller afledte tab, som Kunden måtte lide som følge af fejlagtig anvendelse af Produkter.

Indholdet på Hjemmesiden, korrespondance eller anden kontakt med Timbed udgør ikke juridisk rådgivning af nogen art.

Timbed er ikke ansvarlig for nogen reference, link eller anden henvisning til tredjeparts hjemmeside, som måtte kunne findes på Hjemmesiden.

Timbed fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for Leverandørens kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internetforbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for eller andre problemer uden for Leverandørens kontrol.

Timbed hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold. Det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan, uanset årsagen, aldrig overstige et beløb svarende til Kundens betaling for Produktet.

7. Ophavsret

Timbed ejer ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Produkterne.

Ved købet får Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, royalty-fri og uigenkaldelig brugsret til at anvende Produktet i Kundens virksomhed.

Brugsretten medfører ikke ret til at videreoverdrage dokumenter og indhold, kopiere dokumenter eller indhold med henblik på videreoverdragelse eller på anden måde videredistribuere eller dele dokumenter og indhold til nogen organisation, virksomhed eller person.

Begrænsningerne i brugsretten gælder tidsubegrænset og globalt.

8. Ændringer

Timbed kan til enhver tid ændre og opdatere disse vilkår og betingelser. De til enhver tid gældende vilkår vil altid være tilgængelige på Hjemmesiden. Brug af Hjemmesiden efter en ændring af vilkårene og betingelserne, betragtes som Kundens accept af disse.

Timbed tager forbehold for tryk- og prisfejl.

9. Tvister

Timbed ønsker og søger at have tilfredse kunder. Hvis du som kunde er i tvivl eller utilfreds, så håber vi du vil kontakte os. Vi vil gøre vores bedste for at sikre din tilfredshed.

Enhver tvist der udspringer af Kundens køb af Produkter eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Byretten i Aarhus.

10. Gyldighed

Disse vilkår og betingelser er gyldige fra 8. november 2018 og erstatter tidligere vilkår.