I Kommentaren lader vi os inspirere af visionære mennesker med spændende idéer. Kommentaren er en del af Timbeds blog, hvor vi italesætter og diskuterer stort og småt inden for etik og compliance. Vi modtager også dit input – send det til Aske Johansen

“Action speaks louder than words. That also means compliance professional should spend less time on writing policies and more time on training and monitoring” – Casper Venbjerg Hansen, Senior Compliance Manager hos Coloplast

Citatet er taget fra et kommentarspor til en artikel delt på LinkedIn. I artiklen fortæller Drew Houston, CEO for Dropbox, at det var noget så lavpraktisk som mødetider der fik ham til at indse, at handlinger påvirker adfærd mere end politikker gør det.

Historien kort fortalt

  • Drew Houston går irriteret på arbejde
  • Medarbejderne dukker nemlig først op på arbejde over middag
  • Houston beslutter sig for at addressere problemet
  • Han indkalder hele virksomheden til møde
  • Medarbejderne møder som aftalt – Houston kommer to minutter for sent
  • Efter mødet hiver en medarbejder fat på ham
  • Medarbejderen kalder Houston for hykler – er utilfreds med at han ikke overholder reglerne; at han ikke respekterer teamet

Er du chef eller leder?

Om Drew Houston var kommet 1 minut, 1 time, 1 dag, … for sent, havde resultatet været det samme. Det, der betyder noget, er at han kommer for sent; at han udviser den samme adfærd, han forsøger at ændre hos sine medarbejdere. Resultatet? Utilfredse medarbejdere.

Moralen er et velkendt mantra: vær den forandring, du ønsker at se i verden. Og det bringer os tilbage til Casper Venbjerg Hansens kommentar om arbejdet med etik og compliance.

At det ser godt ud på papiret, er ikke længere nok; at man har et produkt med adfærdskodekser, forretningsetikker, … er ikke ensbetydende med at man er produktet af god og etisk adfærd. Vil man være god til arbejdet med etik og compliance, kræver det mindre snak og mere handling – mindre papirarbejde og meget mere træning.