Ideen til, og fundamentet for, Timbed fremkom ud af en række refleksioner.

Jeg havde i flere år observeret hvorledes mine gode kolleger, i forskellige virksomheder, og jeg lavede det samme. Måske naturligt nok – qua vores kollega status.

Men det jeg mener er at vi bogstavelig talt lavede det samme.

Vi lavede risikoanalyser. Skrev politikker. Foretog træning. Udførte compliance procedurer. Gennemførte kommunikationskampagner.

Alt sammen ud fra de samme internationale standarder og lovkrav. Godt nok med forskellige risiko resultater og med vores respektive virksomheders form, farve og finurligheder.

Men refleksionen ledte til at jeg indså at vi alle brugte vores pressede tid på at opfinde mistænkelig ens risikostyringsmodeller. Vi skrev stort set enslydende politikker og plancherne til vores træning havde principielt det samme indhold.

Vi må kunne udnytte ressourcerne bedre. Genbruge smartere. Fokusere på reelle forskelle. Og vinde eftertragtet tid til at gøre det som netop den enkelte virksomhed specielt har brug for.

En anden observation jeg gjorde mig var hvorledes de store virksomheder i større og større omfang sendte compliance ”aben” videre til deres underleverandører. Helt naturligt og rimeligt. Lovgivere og håndhævere har i flere år haft deres øjne rettet mod netop de store virksomheder og samtidig udtrykt en forventning om efterlevelse af et kædeansvar. Så derfor naturligt at inkludere sine underleverandører i løsningen af compliance opgaven.

Men rigtig mange mindre og mellemstore underleverandører har svært ved at løfte denne opgave. De er ofte mere organisatorisk slanke end deres store kolleger og har sjældent bredde og muskel til at favne etik & compliance. Af den grund er disse virksomheder ofte pressede – som en lus mellem ønske om omsætning og compliance krav fra deres kunder.

Disse mindre og mellemstore virksomheder har brug for løsninger. Løsninger der matcher dem og som giver dem ro i sindet. Og tyngde i underskriften når de underskriver de store kunders compliance klausuler.

Det er de to refleksioner – og efterfølgende handlings- og løsningsplan – der danner baggrund for etablering af Timbed.

Vi glæder os til at arbejde sammen med jer.

Venligst

Ken Graversen