Et samtykke er en aftale mellem fx din klient og dig som behandler. En aftale hvor klienten giver dig lov til at anvende klientens persondata, herunder fx navn, email og noter/journal.

Man siger ofte at en mundtlig aftale er ligeså gyldig og bindende som en skriftlig. Det er sådan set også juridisk korrekt, men i praksis er det svært at håndtere. Med et skriftligt samtykke opstår der sjældent tvivl, det er god dokumentation og gør det lettere at følge op på om det stadig er aktuelt.

Et samtykke skal klart oplyse om:

 • Dataansvarliges identitet
  • Dvs. dig som behandler (fx navn, CVR)
 • Formålet med behandlingen
  • Dvs. hvad persondata skal anvendes til. Husk at hvis der er flere formål – fx journal og nyhedsbrev – så skal der være samtykke for begge formål.
 • Hvilke oplysninger behandles
  • Dvs. opremsning af de persondata der indsamles og behandles (fx. navn, adresse, tlf nr., email, fødselsdato osv.)
 • Eventuelle modtagere
  • Dvs. klar besked hvem klientens persondata evt. deles med (fx Sygeforsikring Danmark, forsikringsselskab, kommunen). Husk at have klare aftaler med disse modtagere så de også passer på klientens persondata.
 • Den registreredes rettigheder
  • Fx. hvordan et samtykke kan trækkes tilbage

Datatilsynet har udgivet en ajourført vejledning om samtykke. Den finder du her: Samtykke.
Du er også velkommen til at kontakte Timbed med dit spørgsmål eller din tvivl.