Overordnet kan man sige at af hensyn til persondatalov og privatliv, så skal persondata slettes hurtigst muligt, med mindre en anden lov kræver noget bestemt.

  • Alle skal gemme deres bogføringsmateriale i 5 år jf. bogføringsloven.
  • Er du som behandler momsfritaget, så skal du gemme den del af journalen, der dokumenterer en momsfritaget behandling, i 5 år. Dette af hensyn til kravet i bogføringsloven.
  • Er du ikke momsfritaget, så du gemme journalen så længe klienten giver sit samtykke, og at der er behandlingsaktivitet. Dvs. hvis klienten ikke har været fået behandling i fx 6 mdr, så skal journalen (og andre personoplysninger) slettes.
  • Er du såkaldt ‘autoriseret sundhedsperson’ (jf. autorisationsloven), så skal journalen gemmes i mindst 5 år (nogen grupper af sundhedspersoner fx læger skal gemmes i mindst 10 år).
  • Opstår der en sag – fx tvivl om berettiget momsfritagelse, en forsikringssag, en skade på en klient – så skal journalen gemmes indtil sagen er afsluttet.