Persondataforordningen er klar i mælet når det gælder kategorier af følsomme persondata. Se en fuldstændig liste nedenfor. Ud over disse EU definerede kategorier, så har de enkelte lande mulighed for at kategorisere andre data typer. I Danmark gælder det bl.a. CPR nummer

  • Racemæssig eller etnisk oprindelse
  • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
  • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
  • Helbredsmæssige og seksuelle forhold
  • Genetisk og biometrisk data.