I Kommentaren lader vi os inspirere af visionære mennesker med spændende idéer. Kommentaren er en del af Timbeds blog, hvor vi italesætter og diskuterer stort og småt inden for etik og compliance. Vi modtager også dit input – send det til Aske Johansen

“It is time for organizations to step back and define a cross-functional and coordinated team to define and govern compliance and ethics management” – Michael Rasmussen, GRC-økonom

Citatet er taget fra en artikel på LinkedIn. I artiklen tager GRC-økonom Michael Rasmussen os med på en tur gennem compliance-landskabet. Rasmussens syn på etik og compliance er – ligesom det er tilfældet med meget andet materiale på området – noget amerikansieret, og derfor er det ikke alle pointer, der virker relevante i en europæisk og dansk sammenhæng. Det gør dog ikke artiklen mindre interessant – den påpeger nemlig en essentiel udfordring, man forbinder med enhver compliance-indsats: afdelinger og medarbejdere skal tale sammen – ellers risikerer de at give sig i kast med de samme arbejdsområder. Faktisk er det en af de refleksioner, der fik Ken Graversen til at stifte Timbed (læs mere her).

Forskelligartede udfordringer og globalisering besværliggør compliance-arbejdet

I indledningen påpeger Michael Rasmussen nogle af de udfordringer, organisationer står over for ift. arbejdet med etik og compliance:

  • Anti-bestikkelse og korruption
  • Ændringer i markedet
  • Interessekonflikter
  • Tredjepartsproblemer
  • Compliance
  • Code of Conduct
  • Lovændringer (nye love såvel som eksisterede der revideres)

Globaliseringen komplicerer arbejdet yderligere. En virksomhed der samarbejder- eller handler med virksomheder i udlandet, er udfordret på forskellige kontinenters (ja selv landes) tilgange til compliance. Tag for eksempel USA vs. Europa – i USA arbejder man efter et checkliste-princip og i Europa arbejder man ud fra et output-princip hvor lovgiverne oplister hvad de forventer af virksomhederne (hvad deres mål er) men ikke deres vej dertil. Det er her, et øget behov for en fokuseret risikostyring opstår, argumenter Rasmussen.

Og behovet bliver ikke mindre af den kendsgerning, at virksomheder i højere grad nu også skal håndtere compliance i forhold til/på vegne af samarbejdspartnere – tredjeparter som leverandører, outsourcere, serviceudbydere, entreprenører, konsulenter, salgsagenter, forhandler, …

Men hvad betyder det for compliance-indsatsen? Jo, det betyder ganske enkelt, at man i mange virksomheder kan se en fragmenteret eller en delt compliance-indsats. For ligesom en virksomhed kan have forskellige eksterne relationer, kan den være involveret i flere compliance-områder: IT compliance, privatslivs-compliance, kvalitets-compliance, tredjeparts-compliance, miljø-compliance, sundhed- og sikkerheds-compliance, …

Sådan undgår du spildarbejde

Løsningen er også nøgleordet i denne kommentar: redundans.

Undgå redundans.

Undgå dobbeltarbejde.

Undgå spildarbejde.

Der er flere måder hvorpå vi undgår redundans og tilpasser os den globaliserede verden. Her er tre hurtige:

  • Udvid din forståelse af compliance. Compliance er mere end lovgivning – compliance er din virksomheds integritet. Din virksomhed bør være gennemsyret af integritet og der bør være sammenhæng mellem værdier, etikker, politikker, socialt ansvar, kontrakter, og alle andre forpligtelser der er forbundet med virksomhedsdrift.
  • Koordination og kommunikation. Tal sammen og fokuser indsatsen. Mange virksomheder har adskillige portaler hvor et endnu større antal forskellige politikker findes; afvigende tilgange til compliance; forskelligartede tilgange til risikostyring og rapportering; …
  • Undgå ad hoc tilgangen. I dag står en virksomhed til ansvar for alle parter, der er involveret i virksomheden. Skulle en virksomhed blive anklaget for ikke at følge loven på et givent område, forsvarer den sig ved at være i stand til at dokumentere overholdelse af loven, hvem der forvalter området, hvem der er ansvarlig, hvad der bliver gjort, hvem der er vidne til dette, hvilke undtagelser der er givet, og hvordan overtrædelser og beslutninger overvåges. Denne proces besværliggøres unægteligt i en globaliseret verden med voksende markeder og skiftende lovmæssige miljøer og kalder på et veldefineret og fokuseret etik- og compliance-program, der gælder hele virksomheden.

Altså: kør ikke blindt over for grønt, og stop ikke indsatsen fordi du ser rødt. Stop altid for det proaktive gule lys – evaluer løbende din compliance-indsats og se muligheder frem for begrænsinger.

Følg med på www.timbed.com og i vores nyhedsbreve for at blive klogere på, hvordan du får styr på din virksomheds etik- og compliance.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Timbed