Dette er første artikel i en serie af fem som alle omhandler NEO-modellen. NEO-modellen er en enkel model, som er skabt med det formål at komme hele vejen rundt om compliance – hurtigt og uden at det koster for meget arbejdstid.  

Læs artiklen og bliv klogere på hvordan man sætter sit arbejde i system og sikrer en procesorienteret compliance-indsats. 

Du opnår adskillige fordele ved at anvende en model i dit arbejde med compliance. Du vil bl.a. opleve en mere komplet og struktureret indsats som hænger bedre sammen med forretningen. Og så undgår du at gå i ’projekt-fælden’ – den, hvor målet er projektets afslutning i højere grad end fremtidig og løbende compliance (du kan blive klogere på checkliste-princippet og holdbar compliance her).

Derfor er det smart

Opgaven med at arbejde med compliance er kendt og afprøvet. Faktisk foregår arbejdet på den samme måde i de fleste virksomheder. Det er derfor også ofte den samme fare, virksomheder eksponerer sig selv for – en ikke-homogen indsats, hvor man bevæger sig i forskellige retninger.

Derfor er det smart at anvende en model, som har viser gode resultater. Og som kan spare dig for unødige overvejelser og opslidende fejltrin.

Når man arbejder modelbaseret, er det også muligt at arbejde ensartet på tværs af forskellige compliance-områder. Ud over at det giver genkendelsens glæde, så skaber det altså også grobund for en synergieffekt. For eksempel kan elementer af risikoanalysen genbruges på flere compliance-risici og driften kan dække flere compliance programmer på samme tid.

En model sparer dig ganske enkelt tid og dyrebare ressourcer. Så er der er plads til at gå i dybden med det, der betyder noget: compliance-indsatsen.

De 3 faser i NEO-modellen

NEO er en forkortelse for de engelske udtryk Need, Effort og Operation. Eller på dansk dansk – Behov, Indsats og Drift (hvilket også vil være de ord vi bruger i resten af artikelserien):

Det er disse tre faser der er rygraden i NEO-modellen. De tre faser introduceres nedenfor og i de kommende artikler dykker vi ned i de enkelte og fortæller hvad der skal ske i de respektive faser.

Behov (Need): Forstå behovet og tal med din leder

Måske er grunden til at du (gen)overvejer compliance-opgaven, at der er opstået et behov. Måske har en kunde stillet krav, måske er en ny sektorregel indført eller er der blevet lagt en ny strategi i virksomheden?
Uanset årsagen til at du nu skal videre med compliance-arbejdet, så bør du starte med en behovsanalyse og en tydelig afklaring med virksomhedens ledelse/ejer. Derved opnår du og virksomheden vished om hvilke compliance områder der er relevante og hvilke der skal prioriteres før andre. Og lige så vigtigt – ledelsesopbakning fra dag 1.

 

 

Indsats (Effort): Påbegynd arbejdet og gør (næsten) som du plejer

Det allerførste, du bør gøre i Indsatsfasen er at lave en fokuseret risikoanalyse. Altså dykke ned i det udvalgte compliance-område og undersøge, hvor de konkrete risici findes i virksomheden. Det er vigtig indsigt, du skal bruge til at kortlægge hvilken indsats, der er nødvendig. Og som du skal sikre penge til få etableret. Denne fase foregår som projektarbejde. Fuldfør arbejdet på den måde, I plejer at gøre på. Der er ikke behov for en særlig projektmodel. Definer opgaver, udpeg ansvarlige, sæt deadlines, husk opfølgning og styr dig så målrettet gennem projektet.

 

 

 

Drift (Operation): Hold ud og hæng i

Det er her mange slipper taget. Når ’projekt: compliance’ er gennemført. Politikken er skrevet og publiceret på intranet. Artiklen i personalebladet er læst – og snart glemt. Så snart Indsatsfasen er gennemført, starter Driftsfasen. Det er her det reelle compliance-arbejde starter og værdien af programmet for alvor synliggøres. Når eksisterende medarbejdere og forretningsforbindelser ’lever’ virksomhedens compliance, og nye medarbejdere bliver orienteret herom. Når der er synlige tegn på at programmet har puls.

Det var en kort introduktion til de tre faser i NEO-modellen. I de næste tre artikler går vi i dybden og forklarer hvad der skal ske under hver overskrift. I femte artikel viser vi hvordan NEO-modellen understøtter en international standard og hvordan det kan passes ind i en virksomheds allerede-eksisterende ledelsessystem.

Hvis du kunne lide denne artikel, så del den via ikonerne nedenfor. 

Vær sikker på at du ikke går glip af fremtidige artikler og følg samtidig med når vi kommer med smarte, pragmatiske forslag til hvordan virksomheden opnår – Komplet. Ukompliceret. Compliance.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Timbed